Efekt braku sprawnej wentylacji grawitacyjnej

- powstające grzyby pleśniowe oraz zaparowane okna

 

       

 

Zamontowane nawiewniki - przykłady

 

       


©BMM 2012